AJUNTAMENT DE VILAGRASSA Administracions públiques Vilagrassa Lleida

La poda d'ametllers en regadiu

Jornada de camp VILAGRASSA, dijous 14 de febrer de 2019

12/02/2019

Amb la forta introducció de l’ametller en regadiu, es fa necessari donar a conèixer aquelles pautes que són diferents de la poda tradicional en un ametller de secà. L’IRTA, i en concret l’especialista que ens acompanyarà en aquesta edició, coneix bé a través d’anys d’experimentació i maneig del conreu, quines són les pràctiques de poda més adients per a l’ametller de regadiu i, en concret, per cada una de les diferents varietats plantades.

Algunes cases comercials presentaran productes relacionats amb la poda, com tisores amb bateria i plataformes elevadores i com a novetat d’enguany, també s’hi presentaran equips per a la recol·lecció.