AJUNTAMENT DE VILAGRASSA Administracions públiques Vilagrassa Lleida

Nomenament director Fira Ametlla

En decret d’Alcaldia núm 16/2016 de data 12/02/2016 i en considerar necessari donar un nou impuls a la Fira, s’encomana la direcció de la mateixa al Sr. Jordi Petit Segura [...]

01/03/2016

En decret d’Alcaldia núm 16/2016 de data 12/02/2016 i en considerar necessari donar un nou impuls a la Fira, s’encomana la direcció de la mateixa al Sr. Jordi Petit Segura. El nomenament s’ha ratificat de forma unànime pel Ple municipal en sessió de 02/03/2016.

El Sr. Jordi Petit va néixer a Vilagrassa el 1967, és Llicenciat en Dret i, havent treballat molts anys com a Director Financer en una multinacional de la informàtica, actualment és autònom comptable a Barcelona, i petit empresari agrícola a Vilagrassa. És, així mateix , Regidor de la Corporació des del maig del 2015 i va col·laborar activament en part del desenvolupament de l’edició passada de la Fira.