AJUNTAMENT DE VILAGRASSA Administracions públiques Vilagrassa Lleida

Formacions

L'ametller en regadiu ha esdevingut un cultiu que a conseqüència de diferents factors està i estarà cada dia més present en la nostra agricultura. Una floració tardana i el regadiu per degoteig contribueixen al seu èxit productiu. La seva esporga també ha esdevingut més senzilla si la comparem amb els ametllers de secà. Tot i així és una labor clau, especialment l’esporga de formació. Al mateix temps cada cop disposem de millors eines que ens facilitaran el poder assolir una alta productivitat en els treballs d’esporga.